sidebar banner

Tåranalys & Torra ögon

Upp till 50% av Sveriges befolkning har, i perioder, problem med torra eller rinnande ögon. Problemen uppkommer pga minskad tårproduktion eller att tårvätskans sammansättning har blivit störd. Datorarbete, ålder, miljö, sjukdomar och läkemedel är några av de faktorer som kan påverka tårvätskan.

På Optica har vi arbetat fram en metod att bedöma tårvätskans kvalité och ögats status. Efter undersökningen rekommenderar vi Dig de preparat som kan hjälpa till att lindra besvären. Preparaten finns att köpa i vårt Ögonapotek.

En tåranalys görs som ett komplement till en synundersökning eller ögonhälsoundersökning, då alla delar behövs för att kunna avgöra vad dina specifika besvär beror på.

Tveka inte att höra av dig om du har några frågor!

BOKA TID