sidebar banner

Landstingsbidrag till barn

När barn och ungdomar köper glasögon eller kontaktlinser hos oss på Optica kan de få bidrag. Från den 1 mars 2016 har barn och ungdomar från 8 år till och med det år de fyller 19 år rätt till bidrag för glasögon och kontaktlinser. Du kan som högst få 800 kronor i bidrag.

Blankett för ansökan kan du få hos oss i butiken eller ladda ner på 1177.se. Denna fyller du och skickar in tillsammans med A4-kopior på barnets recept och kvitto på inköpta glasögon eller kontaktlinser. Adressen står på blanketten.

För att du ska vara garanterad att få bidraget utbetalt i början av kommande månad, måste ansökan skickas in och registreras innan den 15:e i innevarande månad.

Har du frågor om bidraget kan du ringa Region Skåne på tel. 040-623 90 00 och uppge ditt ärende.