sidebar banner

Närsynthet

Närsynthet, som även kallas myopi, är ett vanligt synfel som gör att man ser suddigt på långt håll medan objekt på nära håll är tydliga. Det är ovanligt att barn föds med närsynthet, oftast börjar tecken på närsynthet märkas först vid sex-sju års ålder eller senare. Vill ditt barn sitta nära TV:n eller tavlan i skolan? Det kan vara tecken på att barnet är närsynt.

Vid närsynthet är ögat för långt i förhållande till brytningskraften och ljuset bryts inte på rätt punkt på näthinnan, vilket leder till att föremål på längre avstånd ser suddiga ut. Gener spelar en stor roll vid utvecklingen av närsynthet.

Om en eller båda föräldrarna närsynta så är deras barn också mer benägna att utveckla närsynthet. Närsynthet korrigeras enkelt med glasögon eller kontaktlinser.

För yngre personer är nattlinser (Ortho-K) ett mycket bra alternativ, då de visat sig kunna bromsa utvecklingen av närsynthet.Det är också möjligt att behandla närsynthet med kirurgi om man helt vill slippa glasögon och kontaktlinser. Förekomsten av närsynthet ökar i världen. Detta är alarmerande då närsynthet också ökar risken för allvarligare ögonsjukdomar, som exempelvis näthinneavlossning, katarakt och glaukom. Främst beror ökningen på att vi lägger allt mer tid på inomhusaktiviteter som att läsa och titta på skärmar. Att vistas mer utomhus för att få mer dagsljus och att regelbundet växla mellan att titta på långt och nära avstånd är ett bra sätt att minska risken och kan även till viss del bromsa närsynthet.

Tecken på närsynthet brukar vara att du kämpar för att se tex. vägskyltar eller TV:n tydligt, att du får huvudvärk, känner dig trött i ögonen eller kisar mycket. Du kan även misstänka närsynthet hos barn genom att de uppvisar dessa tecken, läs mer under Barns ögonhälsa.

Det är viktigt med regelbundna synundersökningar vid närsynthet. För barn rekommenderas synundersökning minst en gång om året och för vuxna minst vartannat år. Att gå utan synhjälpmedel eller med fel styrkor ökar risken för att synfelet blir värre.

Boka tid för synundersökning hos oss på Optica.

BOKA TID