sidebar banner

Makuladegeneration/AMD

Åldersrelaterade förändringar på gula fläcken (makuladegeneration/AMD) är en av de vanligaste orsakerna till synnedsättning hos människor över 60 år i västvärlden.

Gula fläcken är den centrala delen av näthinnan och den del av ögat som möjliggör urskiljning av fina detaljer. Resten av näthinnan används för periferiseende. När förändringar på gula fläcken uppstår uppfattas det som en störande fläck mitt i synfältet, precis där man vill titta, medan sidoseendet fungerar bra. Ju större förändringarna på gula fläcken, desto svårare blir uppgifter som att läsa och känna igen ansiktsdrag. Raka linjer kan uppfattas som krokiga. Makuladegeneration påverkar dock bara den centrala delen av synen och sjukdomen ger därför aldrig blindhet.

Det finns två former av makuladegeneration, torr AMD och våt AMD. Torr AMD är den vanligaste formen och beror på att små avfallsprodukter samlas i gula fläcken och sedan påverkar syncellerna. Synen försämras långsamt under flera år och sämre närseende och ”blinda fläckar” är vanliga symtom.

Bild av torr AMD, Makuladegeneration
Bild av torr AMD
makula, drusen, Makuladegeneration, AMD
Bild av makula med drusen, förstadie till AMD
våt AMD, makula, Makuladegeneration
Bild av makula med våt AMD

Våt AMD beror på att nya, tunna blodkärl bildas under näthinnan. Dessa kärl är sköra och kan läcka vätska och blod under näthinnan. Våt AMD kan uppstå väldigt plötsligt och en varningssignal är att man uppfattar raka linjer som krokiga. Om du upplever en plötsligt försämrad central syn eller krokseende är det viktigt att uppsöka optiker eller ögonläkare direkt, då det går idag att behandla.

Den största riskfaktorn för båda typerna är ålder. Andra riskfaktorer är ärftlighet och rökning. Risken för att få makuladegeneration kan minskas genom att inte röka.

Våt AMD kan behandlas med injektioner om man kommer till ögonläkare i tid. I dagsläget finns ingen behandling av Torr AMD, däremot är det bevisat att man minskar risken för försämring genom att ta kosttillskott. Medicinska studier har påvisat att en diet rik på antioxidanter från bär och grönsaker kan reducera risken för ytterligare förändringar i gula fläcken.

I vårt ögonapotek hittar du kosttillskott med specifika näringsämnen i rätt dosering och med vetenskapligt bevisad effekt, tex. Optivital och MacuShield. Välkommen in i någon av våra butiker så hjälper vi dig att hitta rätt produkt för dig!

För att förebygga makuladegeneration är det viktigt med regelbundna ögonhälsoundersökningar. När du gör en ögonhälsoundersökning hos oss på Optica så fotograferar vi dina ögonbottnar och kan därmed avgöra om du har förändringar på gula fläcken. Vi mäter även ditt synfält och ögats tryck.

Välkommen till oss på Optica – hos oss är du i trygga händer!

Makuladegeneration/AMD, gula fläcken

BOKA TID