sidebar banner

Katarakt/Grå Starr

Grå starr blir vanligare ju äldre vi blir, men kan uppkomma i alla åldrar. Grå starr innebär att delar av ögats lins blir opak, dvs. ogenomskinlig, vilket kan liknas vid att titta genom ett smutsigt fönster.

Det finns många olika typer av grå starr och alla har inte lika tydliga symtom. Det är inte farligt för dina ögon att ha grå starr. I början kan grumlingen i linsen finnas utan att skapa problem. Eftersom grå starr oftast utvecklas långsamt och över många år, märker de flesta inte den gradvisa försämringen av synen förrän den börjar göra det svårare att utföra vanliga aktiviteter eller tills den upptäcks av en optiker.

Katarakt/Grå Starr

ögonläkare, grå starr

Vanliga symtom är dimsyn, svårighet att se i mörker, svagare färgseende, halofenomen, problem med bländning när man tittar på starkt ljus eller upplevas som en ”skugga” bakom saker man tittar på. I början av sjukdomsförloppet kan nya glasögon avhjälpa. När den grå starren påverkar synen ytterligare remitterar vi till ögonläkare.

Den mest effektiva behandlingen av grå starr är en operation där den egna linsen byts ut mot ett transparent linsimplantat. Operationen utförs ofta under lokalbedövning och operationen tar ungerfär 20 minuter. Synen förbättras för de flesta patienter inom några dagar. Efter operationen används ögondroppar för att påskynda läkningen och förhindra inflammation.
Det bästa sättet att bibehålla en god syn är att skydda ögonen från UV-ljus med solglasögon, undvika rökning och att gå på regelbundna ögonhälsoundersökningar.

Katarakt/Grå Starr

Boka en ögonhälsoundersökning hos oss, vi gör då en grundlig undersökning av dina ögon där vi fotograferar dina ögonbottnar, mäter ditt synfält och ögats tryck. Vid behov remitteras du vidare till ögonläkare för vård. Om du remitteras till operation av katarakt görs även efterkontrollen hos oss.

När linserna i ögonen blivit utbytta passar oftast inte dina gamla glasögon. I de flesta fall behöver du glasögon som komplement till de inopererade linserna. Vi rekommenderar att du provar ut nya glasögon ca 6-8 veckor efter operationen.

Välkommen till Optica – hos oss är du i trygga händer.

BOKA TID