sidebar banner

Glaukom/Grön Starr

Glaukom, som också kallas grön starr, är en ögonsjukdom som påverkar synnerven och i värsta fall kan leda till blindhet. Sjukdomen kan komma smygande eller plötsligt men båda formerna är allvarliga och kräver snabb vård för att bromsa sjukdomsförloppet så att man får behålla synen.

Den vanligaste formen är öppenvinkelglaukom, där synnerven långsamt förtvinar vilket ger en gradvis försämring av den perifera synen till att börja med. Det tar ofta lång tid innan man själv uppmärksammar att sidoseendet försämras. Därför kallas glaukom ofta för en smygande sjukdom. Obehandlat glaukom leder successivt till minskat synfält och slutligen till blindhet. Det bästa sättet att upptäcka förändringar i tid är regelbundna undersökningar av synnerv, synfält och ögontryck. Orsaken till uppkomst av glaukom är ännu okänd, men man vet att ju högre ögontryck desto större är risken att utveckla glaukom. Ju tidigare man upptäcker glaukom, ju bättre är prognosen för att kunna bromsa sjukdomen.

Glaukom/Grön Starr

Vid akut glaukom (trångvinkelglaukom) ökar trycket i ögat akut och kräver omedelbar behandling hos ögonläkare. Symtom på akut glaukom inkluderar svår smärta i ögat, rodnad i ögat, illamående och kräkningar, kraftig synnedsättning eller att man ser glorior runt ljuspunkter. Upplever du dessa symtom bör du omedelbart uppsöka ögonläkare via akutvården.

Risken för glaukom ökar i takt med åldern och är till viss del genetiskt betingad. Har du nära släktingar med sjukdomen bör du regelbundet bli undersökt hos optiker eller ögonläkare. Diabetes, hypertoni och kraftig närsynthet är exempel på tillstånd som medför ökad risk för glaukom.

Glaukom kan behandlas på flera sätt. Den vanligaste behandlingen är trycksänkande ögondroppar för att bromsa utvecklingen. I vissa fall kan laserbehandling eller trabekulektomi utföras. Akut glaukom behandlas först med medicin för att snabbt minska trycket inuti ögat. Därefter kan ögondroppar, laser, eller operation vara lämpligt. Vilken behandling som passar dina ögon avgör ögonläkare.

När du gör en ögonhälsoundersökning hos oss på Optica så mäter vi ögats tryck, kontrollerar ditt synfält och fotograferar dina ögonbottnar. Genom dessa undersökningar kan vi avgöra om du har förändringar i ögat som tyder på glaukom och vid behov remittera dig till ögonläkare för vård.

Välkommen till Optica – hos oss är du i trygga händer!

Boka ögonhälsoundersökning.

BOKA TID