sidebar banner

Diabetesretinopati

Diabetesretinopati, diabetes, typ 1, typ 2Det är extra viktigt för diabetiker att regelbundet genomgå en ögonhälsoundersökning. Vid ögonbottenfotografering av diabetiker används ofta pupillvidgande droppar för få tydliga bilder av hela ögonbotten. Dessa droppar används av våra optiker med högre behörighet.

Diabetes är en sjukdom som påverkar blodkärlen i hela kroppen. I näthinnan finns små blodkärl som är särskilt känsliga för högt blodsocker.

Diabetesretinopati betyder att kärlen i ögats näthinna blir skadade. På ögonbotten syns en ökande förekomst av nykärlbildning, utsöndringar och mindre blödningar, ofta i den yttre delen av näthinna. Detta ger till en början inga symtom och det är därför viktigt med regelbunden ögonbottenfotografering. Då kan förändringar i näthinnan upptäckas i tid och behandlas innan de har orsakat några skador på synen.

Det är först om gula fläcken påverkas eller om en större blödning uppstår i ögat som du får symtom. Dessa förändringar upplevas som en suddighet eller mörk fläck i den centrala synen.

Om det däremot uppkommer en skugga i yttre delen av synfältet, ofta tillsammans med ljusblixtar, är det viktigt att uppsöka ögonläkare akut, för att utesluta näthinneavlossning. Diabetiker har en något ökad risk för näthinneavlossning och ovanstående förändringar i gula fläcken.

När du gör en ögonhälsoundersökning hos oss på Optica ingår alltid ögonbottenfotografering, synfältsmätning och kontroll av ögats tryck. Ögonbottenbilderna bedöms och sparas så att de kan jämföras med senare undersökningar. Vid behov remitteras du vidare till ögonläkare och ett utlåtande till din diabetesläkare kan utföras.

Det bästa sättet att bevara din syn är att hantera din diabetes väl och att regelbundet kontrollera din ögon. Hos oss på Optica är du i trygga händer.

BOKA TID