HOYA MiYOSMART

Banbrytande forskning – utvecklingen av närsynthet kan minskas med 60 procent

HOYA MiYOSMART

Allt fler drabbas av ögonproblem. Enligt Världshälsoorganisationen kommer varannan person att vara
närsynt år 2050. Nu visar färska studier att det går att minska utvecklingen av närsynthet med 60
procent med hjälp av ett nytt slags glas.

Förekomsten av myopi (närsynthet) förväntas öka väsentligt under de kommande åren, framför allt
hos barn. För att komma till rätta med problemen har en grupp forskare undersökt om man kan
korrigera myopi och dess utveckling med hjälp av speciella glasögonglas. Nu visar resultat från Hong
Kong Polytechnic University att det är möjligt.

– Efter kliniska studier visade sig glaset ha en stor positiv effekt mot närsynthet. Med rätt
behandling går det att minska utvecklingen av närsynthet med 60 procent och för var femte
person går det att stoppa utvecklingen helt. Resultatet är helt banbrytande och är en
livsförbättring för alla barn med risk för allvarliga synfel, säger Mats Solman, Nordenchef på
HOYA som utvecklat glasen.

Ögonproblem drabbar barnen
Extra besvärligt är det för barnen som drabbas av problem med ögonen. Detta då barn idag från tidig
ålder är mycket inomhus och gör aktiviteter där de tittar på nära håll, som att surfa på plattor eller spela datorspel.
Ögonproblem påverkar barnen genom att de blir trötta och kan få svårare i skolan. Den
som drabbas av närsynthet löper betydligt högre risk att råka ut för framtida ögonsjukdomar som grå
och grön starr och näthinneavlossning.

– Ett skäl till att allt fler barn blir närsynta är att vi spenderar alldeles för lite tid utomhus.
Dessutom håller vi mobilerna på mycket kortare avstånd vilket gör att ögat måste spänna sig
mer och det påverkar det växande barnögat. Synproblemen kan vara svåra att upptäcka och
därför är det viktigt att föräldrar och skolor genomför regelbundna ögonundersökningar på
barn redan vid ung ålder så att deras synfel upptäcks och behandlas i tid, säger Johan
Grönvall, optiker och styrelseordförande på Synologen.

Så fungerar behandlingen
Närsynthet förvärras vanligtvis under barnets uppväxt och en anledning är att de perifera ljusstrålarna
påverkar det växande ögat så att närsyntheten förvärras succesivt. Med behandlingsglaset skärmas
dessa ljusstrålar av vilket gör att utvecklingen av närsynthet minskas. 

Så fungerar behandlingen