Synundersökning

I det växande informationssamhället spelar synen en allt viktigare roll.Vi har flera olika behov av att kunna se bra; i trafiken, på TV, datorer, tidningar, böcker osv.

Optica utför synundersökningar inom flera olika specialområden. Våra legitimerade optiker är välutbildade och fortbildas ständigt. Vår kunskap är vår styrka. Hos oss är du i trygga händer!

Ögonhälsoundersökning

Vid en ögonhälsoundersökning utgår vi från den “vanliga” synundersökningen, därutöver mäter vi tryck och synfält och fotograferar ögonbotten.

Genom dessa undersökningar kan man tidigt uppäcka flera olika sjukdomar, såsom Glaukom (grön starr), Cataract ( grå starr), åldersförändringar på gula fläcken, Högt blodtryck och Diabetes.

Många har idag ögonsjukdomar utan att känna till det, behandlas dessa i tid kan man i de flesta fall behålla synen.

Tåranalys

Upp till 50% av Sveriges befolkning har, i perioder, problem med torra eller rinnande ögon. Problemen kommer av att tårvätskans sammansättning har blivit störd av någon anledning. Datorarbete, ålder och hormonförändringar är några orsaker som kan påverka tårvätskan.

Optica har arbetat fram en metod att bedöma tårvätskans kvalité, och ögats status. Efter undersökningen rekommenderar vi preparat som lindrar besvären.

Samsynsundersökning

Ögontrötthet och dubbelseende kan drabba både barn/ungdomar och äldre. För att avhjälpa dessa problem kan vi göra en Ortoptisk undersökning. Vi undersöker förmågan att ställa om blicken för olika avstånd och därefter specialanpassar vi glasögonen.

Kontaktlinsundersökning

Vi rekommenderar att man som linskund gör en undersökning varje år, för att se att ditt öga mår bra och att linsen är den rätta för dig.

Synergonomi – Terminalglasögon

Alla som arbetar minst en timme om dagen framför datorn har rätt att få en synundersökning bekostad av sin arbetsgivare, enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Om undersökningen visar att speciella glasögon behövs för datorarbetet, är arbetsgivaren skyldig att bekosta dessa. Anledningen är att felanpassade glasögon kan leda till förslitningsskador i nacke och axlar.

Optica erbjuder sig att komma ut till ditt företag och presentera vilka lösningar vi kan erbjuda.

Luppglasögon

Luppglasögon är ett bra hjälpmedel för guldsmeder, tandläkare och andra personer som har behov av bra seende på mycket små föremål. I denna undersökning kommer vi ut till arbetsplatsen och gör en analys av olika siktavstånd och arbetsställningar, detta för att optimera lupparnas montering.

Förundersökning – Ögonlaser/Operation

Optica Helsingborg har ett samarbete med en av Sveriges ledande ögonlaserklinik, Ögonlasern.

För dig som är närsynt, översynt eller har brytningsfel kan vi erbjuda laserbehandling. Behandlingen görs hos Ögonlasern i Lund medan för- och efterkontrollerna görs hos oss på Optica.

För dig som är ålderssynt och vill slippa läsglasögon och/eller kontaktlinser kan vi erbjuda RLE – en operation där man gör ett linsbyte. Ögats egna lins byts då ut mot en artificiell lins, som gör att man kan se både på avstånd och på nära. Precis som vid laserbehandlingarna så görs operationen i Lund och kontrollerna inför och efter operationen görs hos oss på Optica.

Synintyg för körkort

Vi utför synintyg när du ska övningsköra eller förnya ditt körkort. Vi har möjlighet att registrera intyget direkt till transportstyrelsen. Medtag legitimation.